STUDENT AGENCY


Registrace do programu Work & Travel

 
Přihlašovací jméno: Přihlašovací jméno musí obsahovat pouze alfanumerické znaky (písmena a číslice bez diakritiky a mezer) a musí byt minimálně 5 znaků dlouhé.
Heslo: Heslo musí být minimálně 5 znaků dlouhé.
Zopakovat heslo:
 
Programu Work & travel jsem se v minulosti zúčastnil/a:
Ano     Ne
 
Jméno:
Příjmení:
Pohlaví:
Datum narození: Datum narození vyplňte ve formátu DD.MM.RRRR Vyberte si datum z kalendáře
Město narození:
Země narození:
Trvalý pobyt:
Občanství:
 
Váš email:
Mobil: Telefonní číslo vyplňte ve formátu +420987654321
 
Místo interview:
 

Trvalé bydliště Pokud se adresa vašeho trvalého bydliště nenachází na území České nebo Slovenské republiky, prosím uveďte adresu, na které se v České nebo Slovenské republice zdržujete po dobu vašeho studia.

Číslo popisné:
Ulice:
Město:
PSČ:
Země:
 

Informace o škole:

Škola: Pokud nebude Vaše škola v nabídce, tak vyberte JINÁ. Zobrazí se Vám vstupní pole, kde vyplňte její název.
Fakulta (v angličtině):
Hlavní obor studia (v angličtině):
Jak jste se o nás dozvěděli:
 
Seznámil/a jsem se se Zásadami ochrany osobních údajů.