STUDENT AGENCY


Registrácia do programu Work & Travel

 
Prihlasovacie meno: Prihlasovacie meno musí obsahovať len alfanumerické znaky ( písmená a číslice bez diakritiky a medzier) a musí byť minimálne 5 znakov dlhé.
Heslo: Heslo musí byť minimálne 5 znakov dlhé.
Zopakovať heslo:
 
Programu Work & travel som sa v minulosti zúčastnil/a:
Áno     Nie
 
Meno:
Priezvisko:
Pohlavie:
Dátum narodenia: Dátum narodenia vyplňte vo formáte DD.MM.RRRR Vyberte si dátum z kalendára
Miesto narodenia:
Krajina narodenia:
Trvalý pobyt:
Občianstvo:
 
Váš e-mail:
Mobil: Mobilné číslo vyplňte vo formáte +42198765432.
 
 

Trvalé bydlisko: Ak sa adresa Vášho trvalého bydliska nenachádza na území Českej, alebo Slovenskej Republiky, uveďte prosím adresu, na ktorej sa v Českej alebo Slovenskej republike zdržiavate počas doby Vášho štúdia.

Popisné číslo:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
 

Informácie o škole:

Škola: Pokiaľ nebude Vaša škola v ponuke, tak vyberte možnosť iná. Zobrazí sa Vám vstupné pole, kam vyplníte jej názov.
Fakulta (v angličtině):
Hlavný odbor štúdia (v angličtine):
Odkiaľ ste o nás počuli:
 
Zoznámil/a som sa s Zásadami ochrany osobných údajov.